"Ibland har man glädje av att tala med någon som står utanför

det egna nätverket, som har god människokännedom och som är

van att lyssna. I samband med en omställning i livet eller när du vill

komma vidare i dina relationer eller i din personliga utveckling

kan en samtalspartner vara värdefullt för att väcka din

egen förändringskraft och kreativitet."

 

Maria Danielsson

psYkoterapi

Du som söker psykoterapi hos mig får efter bedömning individanpassad hjälp utifrån dina önskemål och behov. Det kan handla om korttidsterapi eller en terapi där arbetet går ut på att systematiskt bearbeta mer långdragna och komplexa problem. I samtal läggs stor vikt vid att bevara resurser och det som är hälsosamt för dig.

 

Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi. Jag eftersträvar alltid att tillhandahålla de metoder som har starkast evidens, dvs. de modeller som i forskningsstudier har visat sig mest effektivt för det problem just du söker för.

 

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med:

 

· Relationsproblem

· Livskris

· Stress

· Låg självkänsla/lågt självförtroende

· Sorg

· Identitets frågor

· Ångest/oro

· Depression/nedstämdhet

· Sömnstörning

· Planeringssvårigheter

· Medberoende

· Anpassad psykoterapi för tonåringar

· Anpassad psykoterapi vid neuropsykiatrisk

  diagnos.

 

FAMILJ

— Föräldrastöd

Hos mig kan du som förälder få samtala om dig och ditt barn. Du kan komma för enskilda samtal. Är ni två föräldrar är det bra att komma tillsammans. Fokus ligger på hur ni kan främja barnets/tonåringens utveckling. Vanliga teman i samtal är hur relationen förälder-barn kan förbättras, hur föräldrar bästa kan samarbeta, hur ni kan minska stress i familjen och hur man tacklar vardagens utmaningar så som läxläsning, nattning och samarbete förskola/skola.

 

Lång erfarenhet av så väl enstaka rådgivande samtal som längre terapeutiska kontakter till föräldrar med barn i alla åldrar och unga vuxna.

 

ParsamtaL

För att utveckla den inbördes relationen är gemensamma samtal en väg framåt. Fokus ligger då på samspelet och kommunikationen mellan dig och din partner.

 

 

 

UTREDNING

En psykologutredning startar alltid med bedömningssamtal. Ofta behövs också ett underlag i form av skattningsformulär och journaler. Därefter görs tester för att få en tydlig och bred bild av både styrkor och svårigheter.

 

Utredning med neuropsykiatriska frågeställningar eller bred psykiatrisk frågeställning görs i nära samarbete med specialistläkare. Ställningstagande till diagnos gör läkare och psykolog gemensamt.

 

Resultatet av utredningen återges individuellt och vid behov också till föräldrar eller annan anhörig och skola/arbete. Du får också ett skriftligt utlåtande som sammanfattar bedömningen.

 

Lång erfarenhet finns av utredningar av barn, tonåringar och vuxna.

 

Konsultation och handledning

I samarbete med organisationer och företag skräddarsys uppdrag efter kartläggning och analys av de behov som finns. Jag kan hjälpa till med:

 

Handledning av personalgrupper eller enskilda yrkespersoner inom vårdyrken samt utbildningshandledning till psykologkandidater och PTP-psykologer.

 

Konsultation till personer i arbetsledande ställning eller med en nyckelfunktion i organisationen med fokus på yrkesrollen och den personliga kompetensutvecklingen. I arbetet görs tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat.

 

Bakgrund

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Jag har 17 års klinisk erfarenhet som psykolog och innan dess 14 år av andra vårdyrken.

 

Längre utbildningar

Psykologprogrammet på Stockholms universitet, 5 år.

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Psykodynamisk psykoterapi, inom ramen för psykologutbildningen.

Samspelsutbildning 2 år deltid, Stockholms läns landsting.

Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, 3 år halvtid.

 

 

— Tidigare förtroendeuppdrag

Ingått i ledningsgruppen vid barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Barnpsykiatrins konsult i team med uppdrag att utreda barn med uppmärksamhetsstörning.

 

Etik

Privatpraktiserande psykologer följer gällande lagar och förordningar inom hälso- och sjukvård. Jag är medlem av psykologförbundet och arbetar i enlighet med yrkesetiska principer som gäller för psykologer i Norden.

 

— Samarbetspartners

Anders Åkerblom, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut.

Nanna Byström, legitimerad läkare, specialist i psykiatri.

Utöver den egna mottagningen har jag konsultuppdrag. Pågående uppdrag:

Moment Psykologi AB.

COPYRIGHT STHLMPSYKOLOG.SE - WEBDESIGN AV STENSSONLYCKEBO.SE

Kontakt

Maria Danielsson

Leg psykolog, Leg psykoterapeut

 

Adress:

Holländargatan 23

111 60 Stockholm

 

Telefon: 070-974 04 79

E-Mail: maria.danielsson@sthlmpsykolog.se

Hitta hit

Mottagningen ligger på Holländargatan 23

i Stockholm med gångavstånd från Hötorget

och Rådmansgatans tunnelbanestation.

Du kan enkelt komma i kontakt med mig

via formuläret. Jag återkommer till dig

inom kort.

 

Välkommen att höra av dig för att boka ett samtal eller ställa en fråga utan att

förbinda dig vidare.

 

 

Skickar meddelande...

Något gick fel.

Meddelande skickat.